خرید یک هکتار شالی لب جاده یک چاه عمیق نصرالله آباد سنگر رشت

كد ملك : 265

  260,000.000 تومان - خرید املاک هکتاری, خرید زمین

🎉خرید شالیزار هکتاری شالیزار با تمام امتیازات 🎉

خرید یک هکتار شالی لب جاده یک چاه عمیق دارد    امتیازات کامل سرزمین موجوده  زمین ۵۰۰ مترمسکونی است داخل بافت طرح هادی روستاست  بایک پروانه مالک میگیرد قابلیت استخرماهی گلخانه و غیره رو دارد  واقع در نصراله آباد سنگر رشت

کد265

🎆 مالک متری ۲۵ تا ۲۶  هزارتومن بدون چانه پول میخواد 🎆


شماره تماس : 09027087013 

ويژگي ها

ملك در نقشه

املاك مشابه