خریدزمین جنگلی قسمتی مسکونی چمخاله املاک

  • سه قطعه زمین مسکونی
  • خرید زمین مسکونی جنگلی

كد ملك : 257

خرید 210,000.000 تومان - خرید زمین, خرید زمین باغ, خرید زمین جنگلی, خرید زمین ساحلی

خریدزمین مسکونی جنگلی شهر توریستی ساحلی چمخاله

فروش سه قطعه زمین ۱۰۰۰ متری کنارهم با بلوک محصور ابعاد مستطیلی و امتیازات برق گاز موجود امتیازات آب برق گاز جلوی زمین موجود است، زمین بایر مخروبه بکر جنگلی قسمتی مسکونی واقع در شهر توریستی ساحلی چمخاله

 متری ۷۰ هزار تومن مقطوع بفروش میرسد

شماره تماس : 09027087013 

ملك در نقشه

املاك مشابه